Szakmai nap - 2015.04.09-10. Velence
Írta: apataki - Dátum: 2015/03/25 17:39
                                                                            L. T. SZ.
 
                                        Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége
 
Tisztelt Tagtársunk!
 
A Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége 2015. április 9-én 14.30 órai kezdettel tartja éves közgyűlését.
 
Helye: Hotel Juventus - Hungary 2481 Velence Kis köz 6. Telefon: +36 22 589 330
 
 
Tervezett napirendi pontok:
 
 
1. Köszöntés, program ismertetése
Előadó: Levezető elnök
 
 
2. A Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetségének 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló előterjesztése
Előadó: Udvardi Sándor elnök
 
 
3. Felügyelő Bizottság beszámolója a 2014. évi gazdálkodásról
Előadó: Stefán Mihályné bizottság elnöke
 
 
4. A 2014. évi költségvetési beszámoló előterjesztése
Előadó: Udvardi Sándor elnök
 
 
5. 2015. évi Munkaprogram előteijesztése
Előadó: Udvardi Sándor elnök
 
 
6. 2015. évi költségvetés előteijesztése, a 2015. évi tagdíj megállapítása
Előadó: Udvardi Sándor elnök
 
 
7. Elismerések, LTSZ Érdemérem átadása
Előadó: Pimper László alelnök
 
 
8. Alapszabály módosítás (Ptk változásainak megfelelően)
Előadó: Udvardi Sándor elnök
 
 
9. Tisztújítás
Előadó: Bugár Mihály VB elnök
 
 
10. Egyebek:
Előadó: Levezető elnök
 
Az ülésre tagszervezetek képviselőit meghívom, a napirendekhez készült írásos anyagokat mellékeltem, illetőleg az LTSZ honlapon (www.ltuzolto.hu) közzéteszem.
Kérem, hogy pontos megjelenésével és értékes hozzászólásával segítse közgyűlésünk munkáját.
 
Kérem, hogy a mellékelt mandátumigazolást kitöltve 2015. április 3-ig küldje meg levélben, faxon (25-503-941), vagy pdf fájlban e-mailben, (elnok@ltuzolto.hu)
 
Határozatképtelenség esetén a következő közgyűlést 2015. április 9-én 15 óra 30 percre változatlan napirenddel hívom össze.
Kérem, hogy a mellékelt mandátumigazolást kitöltve hozza magával.
 
Dunaújváros, 2015. március 25.
 
Üdvözlettel:
 
                                                                                             Udvardi Sándor 
                                                                                                LTSZ elnök
 
 
Mellékletek és a honlapon közzétett dokumentumok:
 

Mandátumigazolás -  letölthető: ITT

Jelentkezési lap -  letölthető: ITT

Szakmai nap programja  -  letölthető: ITT

2014. évi beszámoló a végzett munkáról -  letölthető: ITT

2014. évi mérlegbeszámoló  -  letölthető: ITT

Felügyelő Bizottság 2015.02.25-i üléséről készült jkv -  letölthető: ITT

2015. évi munkaterv -  letölthető: ITT

2015. évi pénzügyi terv -  letölthető: ITT

LTSZ alapszabály terv.  - letölthető: ITT