Éves közgyűlés és szakmai napok Velencén
Írta: apataki - Dátum: 2013/05/23 11:59

JÓ IRÁNYBA INDULTUNK, ÉS AZON IS HALADUNK

                                              Éves közgyűlés és szakmai napok Velencén

Kiváló alkotó légkör, tervek és tenni akarás jellemezte a Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetségének 2013. május 16 - 17-én megtartott, szakmai napokkal egybekötött éves közgyűlését.

Az eredményes munkához adott volt minden feltétel: Velence vendégszeretete biztosította az ideális helyszínt, a tagszervezetek előtt nyitott könyv volt a Szövetség élete, részben azért, mert maguk is részesei voltak az eseményeknek, másrészt, a 2012. évi munkával és a 2013. évi tervekkel kapcsolatban előzetesen megismerhető írásos anyag állt az elektronikus média segítségével a résztvevők rendelkezésére.

A két napos tanácskozás az LTSZ éves közgyűlésével vette kezdetét, melynek levezető elnöke Pimper László alelnök, a FER Tűzoltóság Százhalombatta parancsnoka volt, aki köszöntötte jelenlévőket, köztük Sándor László őrnagyot, a BM OKF Tűzoltósági Főosztály főosztályvezető helyettesét, Magosi Lajos tű. ezredest, a Fejér MKI igazgatóját, Mihály János tű. ezredes, főtanácsost, az MTSZ és az FMTSZ alelnökét, valamint a tagszervezetek képviselőit. A levezető elnök szavai után Sándor László köszöntötte a résztvevőket, tolmácsolva az OKF Főigazgatóság főigazgatója, Dr. Bakondi György tű. altábornagy, főigazgató üdvözletét, aki jó munkát kívánt az LTSZ Közgyűlésének. Elmondta, hogy az LTSZ fontos szereplője a magyar tűzoltó életnek, ezért – miként tette ezt eddig is – az OKF a Szövetséget be kívánja vonni döntéseibe. Ezt követően Mihály János szólt, aki az MTSZ elnöke, Dobson Tibor tű. dandártábornok, főosztályvezető jókívánságait tolmácsolta. Örvendetes – mondta, hogy az önállóvá vált LTSZ és az országos szervezet partnerként működik együtt, és követi a kitűzött irányt. Ez a sikeres munka záloga. Magosi Lajos FMKI igazgató örült az ismerős arcoknak, mert mint mondta, a feladatokat csak úgy lehet eredményesen megoldani, ha napi szintű a kapcsolat. Szerencsére, ez a Fejér megyei igazgatóság és a kiváló munkát végző létesítményi szövetséges volt között fennáll.

Miután megállapítást nyert, hogy az LTSZ éves rendes Közgyűlése, mint minden alkalommal, ezúttal is határozatképes, Udvardi Sándor, az LTSZ elnöke, az MTSZ alelnöke (és még sorolhatnánk) is jó munkát kívánt mindenkinek. Örvendetes tényként állapította meg, hogy a tagszervezetek létszáma a Szövetség megalakulása óta folyamatosan emelkedik, jelenleg 39 létesítményi tűzoltóság, 8 pártoló tag (cég) és 4 tiszteletbeli tag alkotja.

A Közgyűlésen elsőként a 2012. évi munkáról szóló beszámoló-, később a 2013. évi munkaterv ismertetésére került sor. Számot adott tevékenységéről a Felügyelő Bizottság, a költségvetési beszámolóból pedig azt tudhattuk meg, hogyan gazdálkodott javaival a tárgyévben az LTSZ. A tényeket a tervek ismertetése követte, hiszen már 2013-at írunk. Mindezeket teljes terjedelemben olvashatják önök az LTSZ honlapján. 

Az elmúlt évi munkáról szóló beszámolóhoz az LTSZ elnöke szóbeli kiegészítést is tett. Mindenekelőtt mottójukra hivatkozott, mely szerint céljuk a felhalmozódott tudás és gyakorlati tapasztalat átadása színvonalas előadások és szakmai bemutatók formájában. Meg is tették ezt számtalanszor az elmúlt év során, az eseményekről készült DVD sorozat hatalmas érték a jövőnek. Sikerként értékelte azt is, hogy 2012-ben ötmillió forint állami támogatást kaptak, és ezzel költségvetésük a duplájára emelkedett. Beszélt sikeres rendezvényeikről, a jó hangulatú vezetési tréningekről, sportrendezvényekről. Végezetül köszönetet mondott mindazoknak, akik lehetővé tette, hogy eredményes évet tudhatnak maguk mögött a létesítményi tűzoltók.

Azt, hogy amit a Szövetség tett, felelősen tervezve és cselekedve, a szabályokat példamutatóan betartva tette, a Stefán Mihályné FB elnök által ismertetett felügyelő bizottsági beszámoló igazolta. Ezt az alkalmat ragadta meg a közgyűlés levezető elnöke, hogy megköszönje az FB munkáját. Mint mondta, a kontroll segítette az elnökség tevékenységét. Az LTSZ 2012. évi költségvetési beszámolóját Pimper László ismertette. Az elmondottakból kiderült, hogy a Szövetség a jó gazda szemléletével élt és gazdálkodott.

A tények után a tervek kerültek előtérbe. 2013 „autós év” lesz – mondta Udvardi Sándor, mivel a gyárlátogatások, vezetési tréningek többnyire autógyárainkban zajlanak majd. Természetesen ezúttal sem lesz hiány a többi, jól bevált programból sem. A Pimper László által ismertetett pénzügyi terv az előző éves tényadatokra támaszkodik, reális célokat kitűzve.  Szó volt az éves tagdíj mértékéről is, amely a foglalkoztatott létszám arányában került megállapításra és változatlan maradt az előző évhez viszonyítva.

A Közgyűlés a 2012. évi munkáról szóló beszámolókat és a 2013. évi tervezeteket egyhangú szavazással elfogadta.

A Közgyűlés további részében elismerések átadására került sor. Az LTSZ a kiváló munkát elismerendő, 2013-ban díjat alapított. Velencén került sor első ízben arra, hogy az arra érdemesek a „Létesítményi Tűzoltó Érdemérem” különböző fokozataiban részesüljenek.

A kitűntetés b r o n z fokozatát Bese Sándor és Tibai László (Atomix Kft), Kasza Gyula (Contitech Rubber Industrial Kft), Halmos Péter (FER Tűzoltóság Algyő), Nagy Károly, Váczi István, Vígh Lajos (FER Tűzoltóság Százhalombatta), Mikula József (Legrand Zrt), Szemits Gyula (Mercedes-Benz Kft), Marton János (MOL Nyrt. Szajol Bázistelep), Zsoldos Tibor (Pajzs 94 Sajóbábony), Lengyel János (Pajzs 94 Teva Gyógyszergyár), Nagy Mónika (Robert Bosch Elektronika Kft), Kis Mariann Ibolya (Robert Bosch Energy and Body Sistems Kft), Tóth Imréné (Robert Bosch Power Tool Kft), Mészáros Mihály (Rondo Kft), Csizmadia Kálmán, Handa László és Stefán András (TMM Tűzoltó és Műszaki Mentő Kft) érdemelte ki.

A „Létesítményi Tűzoltó Érdemérem” e z ü s t fokozatát Kontics Sándor (BPW Hungária Kft), Németh János (VÉD-SZ Kft), Paule Ervin (FER Tűzoltóság Százhalombatta), Schreiner István (Atomix Kft) és Szíjártó László (MOL Nyrt. Tiszai Finomító), az a r a n y fokozatot pedig Bóka Sándor (Tiszai Vegyi Kombinát) és Tóth András (Zalai Finomító) kapta.

 Az elismeréseket Sándor László őrnagy BM OKF főosztályvezető helyettes és Udvardi Sándor LTSZ elnök adta át.

A közgyűlést a Létesítményi Tűzoltók Országos Szövetségévek VII. Szakmai konferenciája követte, melynek eseményeiről olvasóink a www.ltuzolto.hu honlapján tájékozódhatnak. 

A Közgyűlésen alkalmam volt néhány résztvevővel beszélgetni:

Czák János, Szoboticsánecz Zoltán és Zsupányi István a Videoton Holding Zrt. képviseletében volt jelen a két napos rendezvényen. Mint mondták, jó kapcsolatban vannak a megyében dolgozó kollegákkal, de nagyon kellenek az ilyen rendezvények. A szakmai konzultációk, a tapasztalatcserék fontosak számukra, sokat lehet tanulni a látottakból. A szervezetnél folyó munkát jónak értékelik.

Kurgyis János, a MOL szajoli bázistelepének tűzoltóparancsnoka, az LTSZ alapító tagja szerint „maximálisan összejött” minden. Jól ismeri a különféle szervezeteknél folyó munkát, az LTSZ kiválóan tölti be azt a szerepet, amelyért létrejött.  A szakmai napok nemzetközi szintűek, Indiából, Japánból, Kanadából is voltak már itt. Örvendetes az is, hogy folyamatosan bővül a tagság, de ez nem véletlen. Jók az előadók, jók a programok és vannak újszerű megoldások, amit érdemes átvenni.

Sőregi Róbert tőo. parancsnok és helyettese, Kasza Gyula (Contotech Rubber Industrial Kft) . számára többek között a naprakész tájékozottságot adja meg az LTSZ. Sokra értékelik a rendezvényeken való megjelenés lehetőségét, szívesen élnek vele. A Szövetség honlapját jónak tartják, minden információt megtalálnak rajta, ami munkájukhoz szükséges, illetve ami érdekli őket. Az érdemérmet jó kezdeményezésnek tartják, motivációnak a minőségi munkára.

Stefán Mihályné (FB. elnök):  Az LTSZ nagyon jól teljesíti mindazt, amit célul tűzött ki. Örülök, hogy kialakította elismerési rendszerét, pótolja vele az MTSZ ez irányú munkáját. Ösztönző hatásánál fogva nagy lépés az LTSZ életében.

Böhm Péter alelnök, Atomix tűzoltóság parancsnoka: Az eredeti célkitűzésünket maradéktalanul megvalósítottuk. Azóta újabb ötletek kerültek napvilágra a működéssel kapcsolatban és a hasonló tűzoltóságok segítését illetően. Az elnökség tagjai is egy- egy tűzoltóságot képviselnek. Ők a saját szakmájukban profik, más területen viszont tanulnak. A különböző rendezvények során ötleteket találunk, mit lehetne szervezettebben, ügyesebben megoldani. Minden ilyen alkalom után tanulunk, bővítjük az átadandó jó gyakorlatokat és tudást. Egyre több ötlet jön, hogy mivel lehetne még foglalkozni. Úgy növekszik a tagság részéről az aktivitás, hogy egyre többet kérdeznek. Ebből derül ki az elnökség számára, hogy mivel érdemes foglalkozni.

Kövics Tamás alelnök, Alcoa – Köfém parancsnok, tűzvédelmi osztályvezető:

Az egyik legszebb élményem az, hogy olyan szervezetet alakítottunk ki, amelyik azt a csapatot hozta össze, akik létesítményekben dolgoznak. A LÖTOSZ - ban vegyes csapat volt, különböztek az érdekek, ebből lett a szétválás. Jó velük a kapcsolat, tudunk egymás rendezvényeiről. Ami engem az LTSZ-ben megragadott az, hogy egyre több tagszervezet csatlakozik hozzánk. Az elején kaptunk olyan kritikát, hogy ebből bukás lesz, nem lesznek jó programjaink, nem lesznek aktívak a tagok. Ezt teljesen megcáfolta az élet. Nekem csak szép emlékeim vannak az eddigiekről. A vezetőségi ülések, közgyűlések jó hangulatban telnek. Szívesen jön az ember, szívesen találkozik a kollegákkal, sok esetben mondhatni, a barátaival, akiket korábban nem ismert. Jó, hogy a „picik” is itt vannak közöttünk.

Domak Tibor, Pázmánd ÖTE parancsnoka is fontosnak tartja, hogy legyenek egységesek az egész országban a tűzoltó egyesületek. Hangsúlyozta a tájékozodás lehetőségét, amelyhez itt hozzájutnak a szervezetek.

Ezt mondják a kitüntetettek:

Németh János (VÉD-SZ Kft): Nem számítottam ilyen elismerésre, kivéve az utolsó napokat, amikor sejtettem már valamit a nyomatékos meghívásból. Huszonhat éve vagyok létesítményi tűzoltó, tavaly kaptam meg a 25 éves szolgálati érdemérmet. Jól esik az elismerés. Ez alatt a hosszú idő alatt nagyon sok mindent kellett csinálni. Elég küzdelmes volt a kezdet. Akadtak komoly szakmai kihívások is, mint például a napi anyagtárolóban keletkezett tűz, amikor több száz bála papír égett, amit napokon át oltottunk. A kitűntetést meg fogjuk ünnepelni, délután a kollegákkal, a hosszú hétvégén egy jó ebéd keretében a családdal.

Váczi István (FER Tűzoltóság Százhalombatta): 1981 óta vagyok tűzoltó, a megélhetés és a lakáshoz jutás miatt lettem az. Ma pedig? El sem tudnék képzelni más hivatást, úgy megszerettem! Egy ismerősöm által kerültem Battára – ott ragadtam. Nem tudtam róla, hogy bármit is kapok, de természetesen valamilyen fokon nagyon jó érzés, ha elismerik az embert. Szemlits Gyula (Mercedes-Benz) szerint is pozitív visszajelzés, ha elismerik az ember munkáját. Ő 2004 óta tűzoltó. Hogy miért lett éppen az? Azért, mert „mint tudásilag, mint technikailag érdekes, kihívó szakma, ahol az embernek mindenkor tudása legjavát kell adnia” – válaszolta kérdésemre. Miközben beszélgettünk, arra járt a jövő tűzoltója, Zsoldos Tibor egy éves kisfia, Balázs is. Édesapja elmondta, hogy szívesen venné, ha gyermeke is ezt a hivatást választaná, folytatva a családi hagyományt. Ő maga, a Pajzs 94 tűzoltójaként érdekesnek tartja az itt tapasztaltakat, örül annak, hogy ismerősökkel találkozott, s mint mondta, máskor is el fog jönni.

Sándor László őrnagy, BM OKF így vélekedett a Közgyűlésen tapasztaltakról és az LTSZ munkájáról:

Az LTSZ tevékenységét rendkívül jónak értékelem. Ez látszik abból is, hogy a BM OKF minden támogatást megad számukra, gondolok arra az ötmillió forintra, amit tavaly kaptak. Jó úton haladunk ahhoz, hogy a létesítményi tűzoltók elismertsége nőjön. Az országos katasztrófavédelmi főigazgató úrnak az az elvárása, hogy a létesítményi tűzoltók minél többet járjanak ki a vonulási területükön kívülre. Szeretnénk, ha a jövőben ez nem lenne ÁFA köteles tevékenység, hiszen állami feladatot vállalnak át. A Közgyűlés nagyon jó hangulatú volt. Jó ötletnek tartom az érmek átadását. Az OKF és az LTSZ között jó a kapcsolat, elnökük, Udvardi Sándor személye maga is garancia az együttműködésre. Végezetül az ő véleményét kérdeztem:

Volt egy elképzelésünk, tizennyolc embernek, amit szerettünk volna megvalósítani. Úgy gondoltuk, hogy azok jó gondolatok. Az élet bizonyította, hogy így igaz. Jó irányba indultunk el, és azon is haladunk. Vannak területek, ahol többet valósítottunk meg, mint amit akkor terveztünk. Szép dolog kimondani, hogy sokan vagyunk, de nem ez az elsődleges. Az a  fontos, hogy milyen tartalommal tudjuk megtölteni a hétköznapokat, az ilyen rendezvényeket. Úgy gondolom, ez dönti el az érdeklődést. Jó új arcokat látni, a szakma új irányait megismerni. A létesítményieknél nincs két egyforma laktanya, nincs két egyforma szervezet. Ebből adódóan a gépjárművek sem egyformák, mert a technológiától függően különböző veszélyekre kell felkészülni. A bővülő taglétszám is azt mutatja, hogy színesedünk és sokasodunk.

Nagyokat lépni nem érdemes. Az elért eredmények köteleznek, törekedni kell a megtartásukra, előtérbe állítva a minőséget. A munka kellemes részét a pozitív visszajelzések adják.  A szakmai tapasztalatcsere a közös rendezvények lényege. Ha leül két - három tűzoltó beszélgetni, egy idő után véges a mondanivalójuk, rövid időn belül megismerik egymást. Üljünk sokan az asztal köré!

Kovács Lászlóné